پست های ارسال شده در مهر سال 1391

فقط اس ام اس

زانوهایم رادرآغوش کشیده بودم،وقتی که تو…
براىآغوش دیگرىزانوزده بودی!...یادت بماند
سرم را شاید دیگران در نبودنت گرم کنند
اما{دلم}را هرگز…....تو شبهام بعد تو ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 18 بازدید