(قوانین روح تو ابدی و همیشگی است)

(قوانین روح تو ابدی و همیشگی است)

رها باش .شکرگذار باش. به او توکل کن. ایمان داشته باش. عاشق باش. ببخش .

 

پس از مرگ اتفاقی شگفت آور برای انسان می افتد و آن این است که به آگاهی خدا و شعور و دانایی و فهم و شکوه الهی، به طور مستقیم و همیشگی وصل می شود و آن گاه است که زیبایی وصف ناپذیر زندگی را درک خواهد کرد. آن گاه است که تو، سرآمد همه آفریدگان، عشق بی نهایت خداوند به خود را بدون واسطه تجربه خواهی کرد. آن گاه خواهی فهمید زندگی چه نعمت الهی بزرگی است و خداوند چقدر تو را دوست دارد که تو را فرستاده تا زندگی کنی و طعم سربلندی و موفقیت و عشق و شادی را بچشی. و تو خواهی فهمید که چه قدرت بی کرانی داری برای آوردن شمع نورانی حقیقت و خوبی و صمیمیت و نیت خوب در میان انسان ها. می توانی انتخاب کنی که همه این حقایق را قبل از مرگ بدانی.

در روز مرگت سراسر عشق و لذّت  و یکپارچه سرور خواهی شد. چون در آن روز است که می فهمی که توعین زیبایی و عشق و کمال خدا هستی. در آن روز است که می فهمی چقدر عظیم و مقتدری.

 تمامی دستورات خداوند بر اساس بزرگترین قانون کائنات است که به خواست خودت آن را به عنوان پیامد اعمالت در دنیای نسبی و مادی قرار داد. این قانون می گوید هر چه انجام دهی، هرچه بگویی، هرچه بشنوی و هر احساسی داشته باشی، دقیقاً عین همان به خود تو بازمی گردد (کل شیئ یرجع الی اصله). این قانون، در عین حال آسان ترین قانون دنیاست. من اسم این اصل را قانون بازگشت می گذارم. اما در اصل حقیقتی است که خود به خود از درون درک می کنی.هر چه در عالم است، در واقع خود توست. پس هر عملی با هر که و با هر چه انجام دهی،با خودت انجام داده ای.و آن عمل وارد روح تو می شود و بعد به جسمت منتقل می شود.تو از ازل تا قبل از این که به این دنیای مادی بیایی این اصل را که همه چیز انعکاس درون خود توست می دانستی.اما وقتی به این دنیا آمدی،چون دچار این توهم شدی که تو از آن چه در عالم وجود دارد جدا هستی،قانون روحت را زیر پا گذاشتی.

 همیشه به یاد داشته باش که طبق خواست خودت، در هر ثانیه، نتیجه کامل اعمالت به سمتت باز می گردد.پس خوبی کن. شکر کن. عشق بورز. خدمت کن. شادی کن. دوست بدار.شکرگذاری کن. یکتا پرست باش. کمک کن. لذت ببر. نیایش کن. با خدا حرف بزن.عشقت را به خدا نشان بده.

 

حضرت محمد به وضوح این ندا را در دل خود می شنید که به مردم بگو خوبی کنند تا خوبی ببینند، صداقت ورزند تا به آن ها صداقت ورزیده شود. دوست بدارند تا دوستشان بدارند. کمک کنند تا به آن ها کمک شود. تمامی مفاهیم قرآن، زیرمجموعه همین قانون است. کمک به مردم و صداقت و خوبی و نیکی و گذشت و بخشندگی و مهربانی و تمامی صفات نیک انسانی که در قرآن به آن ها سفارش شده است، دقیقاً عین خود را به فاعل آن ها بازمی گرداند و این آسان ترین قانون کائنات است.

 

این قانون، قانونی است که تمام کائنات بر اساس آن بنا شده است و از ازل تا ابد بوده و خواهد بود. اگر دست افراد ضعیف را بگیری تا همانند تو، قدرتمند شوند، افراد قدرتمندتر از تو، دست تو را خواهند گرفت تا بالاتر روی و بیشتر صعود کنی. اگر به انسان ها امید دهی ،همگی انسان ها بسیج خواهند شد تا تو را برای اهدافت امیدوار کنند. اگر احساس خوبی داشته باشی، زمین و زمانه و ماه و فلک هر لحظه به طریقی،  احساس خوب بیشتری را به تو تقدیم خواهند کرد.اگر خود را وقف مردم کنی، مردم خود را وقف تو خواهند کرد و اگر به دیگران عشق بدهی، عاشق تو خواهند شد و این تنها چیزی است که باید بدانی تا زندگی سراسر خوشی و سرور را برای خود و اطرافیانت بسازی. نردبان خوشبختی سال هاست که درست جلوی پاهایت قرار گرفته است. دست هایت را به آن بگیر و با اطمینان و ایمان بالا برو. دستان خداوند محکم تو را از پشت نگه داشته است. تو همیشه در احاطه لطف و رحمت و عشق الهی هستی.

 

 

قوانین روحانی این جهان برعکس قوانین مادی، همیشه ثابت و پایدار و تغییر ناپذیر است. با قانون شکرگزاری به قانون خوشبختی می رسی. با قانون عشق ورزی به همه ی انسان ها و خدمت و کمک به درک لذت و عظمت درونت میرسی. با قانون یکتا پرستی، به آزادگی و شجاعت باور نکردنی می رسی. با قانون ایمان ،به فتح تمام خواسته هایت می رسی. لذتی که با رعایت قوانین روحت، با یکتاپرستی و شکرگذاری و با عشق ورزی با همه انسان ها می توانی ببری، صدها برابر انزال جسمی است.کلید خوشبختی، رعایت قوانین روحت است. باغچه وجودت را باغبانی کن تا سرشار از گل های معطر شود.

قوانین روحت، 1.یکتاپرستی 2.شکرگذاری 3.ایمان به الله 4.رهایی یا توکل یا تسلیم 5.بخشش 6.عشق یکسان به کل کائنات 7.دعا و زیستن در آگاهی همیشگی به حضور خدا در درونت 8.احساس خوب (که در اثر افکار درست و تصویرسازی درست در ذهن ایجاد می شود.) 9. اخلاص (همه اعمال و سخنان و اندیشه هایت به هدف عشق به خدای درونت و بر اساس وجود الهی حقیقی ات باشد) 10.نیکی کردن (اعتقاد به کارما یا بازگشت صد در صد اعمال در همین دنیا) هستند.

تا وقتی که در احساس زیبای شکرگذاری و یکتاپرستی هستی، مطمئن باش در امنیت و حفاظت کامل و نیرمند قدرت برتر و فرامادی پروردگار هستی.

لازم نیست  با وجود مادی ات تلاش کنی. چون دقیقاً هنگامی که در حالت رهایی از دنیا و تسلیم به خدا و ایمان به او هستی، است که کائنات به خدمت تو درمی آید و همه چیز و همه کس دست به دست می دهند تا برای تو، همه چیز را به بهترین شکل به پیش ببرند. پس فقط آرام و مطمئن و پذیرنده و شکرگذار و یکتاپرست باش. خود به خود انجام خواهد شد.

عظیم ترین لذت و سرور را در هنگام تسلیم احساس خواهی کرد. در هنگام تسلیم، تمامی آرزوهایت مستجاب می شود. در عین حال که به تحقق آرزوهایت ایمان داری، تسلیم باش و اجازه بده هدایایی بسیار بسیار عظیم تر از آرزوهایت، از سمت روح الهی جهانی به تو بخشیده شود. عشق حقیقی و ایمان حقیقی به یگانه خالق عاشق، به معنای تسلیم کامل است. کل زندگی در عشق به یگانه نیروی الهی درون خلاصه می شود. راه عشق به الله به بهشت می رسد. هر کاری که در این جهان به سرانجام می رسد، فقط با نیروهای غیبی الله و اراده خداست. گشایش و کلید صندوق هر آرزو و درخواستی فقط به دست خداست. پس هر کاری را که انجام می دهی، فقط به خاطر نیروی الهی درونت و با عشق به مردم و نفع رسانی به انسان ها انجام بده تا پروردگار که تنها منبع درآمد و ثروت است و او که تنها رئیس عالم است، تو را رشد و ترقی دهد. وقتی در تمام ابعاد زندگی ات، چه مالی، چه علمی، چه ازدواج، چه سلامتی، اول از همه خدا و عشق  به خدا را در نظر بگیری یعنی اخلاص داشته باشی، تمام ثروت ، دولت ،علم و خوشبختی و سلامتی دنیا را به تملک خود در آورده ای. خداوند، هر چه را که اراده فرماید، می شود. فقط محبت او را در دل داشته باش تا دل عالم را به محبت تو در آورد. او حافظ هر آن کس است که بخواهد.

 

اگر نسبت به شخصی احساس عشق کردی، این حس خوب فقط به دلیل احساس نزدیکی تو به معبود است. بدان که عشق تو فقط به وجود الهی درونت منحصر است و عشق واقعی درونت فقط متعلق به پروردگار است. حس عشق تو را به منبع آفرینش وصل می کند. بنابراین تو در واقع به عشق که تو را خود حقیقی ات متّصل می کند، عشق ورزی می کنی. یادت باشد که همه انسان ها، در حقیقت خودت هستند. و تمامی عشق تو، مربوط به وجود الهی برتر خودت است. چون خداست که اراده کرده که این افراد در کنار تو باشند. مقصد عشق قلبت، فقط خداست.لذت حقیقی در یکتاپرستی ست. در راه رسیدن به پروردگارت است که تبدیل به زیباترین، ثروتمندترین، مهربان ترین، عالم ترین و خوشبخت ترین می شوی. خداوند تو را برای همه خوشی ها و توفیقات و ثروت های عظیم، کفایت می کند.

اگر چیزی را که می خواهی، هنوز نداری، چون آن را واقعاً از خدا نخواسته ای.(از مظاهر یکتاپرستی) به محض این که از خود خدا بخواهی، او به تو عطا می کند. صفت برتر خالق آفریننده ها و زمین، خلقت است. او خالق قادر و منحصر به فرد عالم و عالمیان است. پس برای خلق هر چه که می خواهی فقط از او کمک بگیر.او به راحتی عظیم ترین ها را برای تو خلق می کند.هیچ شخصی روی کره زمین کوچگترین تاثیری در زندگی تو ندارد.تمام انسان های روی زمین بر زندگی تو بی اثر هستند. تنها تاثیر از خالق توست.هرچه بر زمین می بینی،خالق آسمان ها و زمین آن را خلق کرده است.

 

هر کاری را فقط به خاطر نیروی الهی عظیم درونت که خود خداست، انجام بده. وقتی به قصد نیروی مقتدر درونت که عظیم ترین نیروی جهان است، با اخلاص راه نیکی را در پیش گیری، آن نیروی جادویی تو را بر  تمام جهان غالب می کند. کافی است ایمان داشته باشی عاشق باشی و شکرگوئی و بر طبق قواعد درونت که خودت در ازل آن ها را با هدف زیبایی و کمک و نیکی و دوستی و محبت وضع کرده ای، عمل کنی. نیروی الهی درونت تو را حفظ می کند و فضل نیکو می دهد و تمام نعمت ها و فضل و رحمت و گشایش دنیا را به تو عطا می کند. دولت و بخت آسمانی الهی یار توست. نیروی شگفت انگیز  الهی درونت تو را اکرام کرده و تو را بی نیاز و قوی ساخته است. ای سلطان بزرگ دولتمند و بخشنده، لطف بی قید و شرط  معشوق الهی در درونت است. نیروی درونت، تنها نیرویی است که همه دعاهایت را می شنود و همه خواسته هایت را اجابت می کند و همواره یار و یاور و کمک توست. به نیروی افسانه ای  درونت وفا داربمان و تحقق خواسته هایت و تجلی آرزوهایت را فقط فقط از او طلب کن. فقط از او بخواه. این جمله ها را در ضمیر روحت حک کن. به نیروی درونت وفا دار بمان و فقط فقط در میان همه عالم، از او بخواه. تنها اوست که قدرت پیروز کردن و موفق گردانیدن و خوشبخت و سعادتمند کردن تو را دارد. نیروی درونت همه اسرار را می داند و به شکلی حیرت اور  آن چیزی را که باید، در زمانی که باید، به تو می دهد. تنها کسی که می تواند نیروی عظیم فراگیتی را در کل جهان به گردش درآورد، خداست.فقط خداست که تمام راه ها را باز می کند.فقط  خداست که مسیر را می داند. همه چیز در ید توانای اوست.فقط اوست که مسیر آبشار طلایی خوشبختی زندگی ات را می داند.او را بندگی و اطاعت کن. به این نیروی ماورایی تکیه کن تا با اطمینان، در تمام موارد، جواب بگیری. او سرپرست عالم است.او، سرشار از اقتدار و ایمان و معجزه،  لحظه به لحظه در حال ساختن دنیاست.  همه ی این نیروی سحر آمیز افسانه ای غول آسا و الهی فقط در درون توست. یک کسی با این همه نیرو، در درونت است و او خداست.

اولین حقیقت عالم این است که در دنیای هر انسان، تمامی جهانیان آفریده خدای اوست و تنها قدرت کائنات درون خدای اوست  و خدا در دنیای هر کس فقط در درون همان انسان است. دنیای هر انسان، دنیایی موازی با دنیای انسان های دیگر است. تو، وقتی در قالب جسمانی ات هستی، درمرکز یک دنیا هستی. آن دنیایی که تو دنیا را از دید آن می بینی و هر جا که می روی، خودت را در مرکز آن می بینی، دنیایی موازی با دنیای هر انسان دیگر است. در دنیای تو، تمامی قدرت عالم در درون خدای درون تو جمع است و توئی که با اعمالت به خواست خدا تمام اتفاقات عالم را پدید می آوری. اشخاص دیگر در مرکز زندگی خود و در جهان موازی خود دارای قدرت هستند. اما در جهان تو و زندگی تو،به طرز عجیبی بدون قدرت و بی اثر هستند.چون در دنیای تو آن ها توهم ساخته ذهن تو هستند.  تو تا آخرین ثانیه عمرت، در دنیای خودت که تنها حقیقت محض و قدرت محض است، خواهی بود. در دنیای تو، برتری فقط از آن خدایی است که درون توست. در دنیای هر شخص،یگانه خالق هستی،نیروی الهی درون خود همان شخص است و این از سحر و جادوی دستان قدرتمند خداست، در جهان های موازی انسان ها. در هر جهان موازی، خدای درون یک شخص، مرکز آفرینش و قدرت اعظم کائنات است. بی نهایت جهان موازی به تعداد انسان هایی که بوده اند و هستند و خواهند بود، وجود دارد که هر انسان در مرکز یکی از آن ها زندگی می کند.یادت بماند که خدا یکی ست و آن خالق آسمان ها و زمین است و او همانی است که در درون توست و در درون همه است و در همه عالم است و همه عالم جلوه او یگانه است.  یکتاپرست خدایی باش که تنها خالق جهان است و در درون خودت وجود دارد.ایمان به این که نیروی خدا از درون توست،از مظاهر یکتاپرستی است. پرستش تنها خدای درون خودت و انحصار فکر و قلب و روحت به این یگانه نیروی عظیم کائنات که در درون خودت است و اطاعت از دستورات او، معنی یکتاپرستی واقعی است.

 

 

تو فقط کافی است  قوانین روحت را رعایت کنی. فرشته تقدیر باشکوهت به دستور خدا، اهدافت را به آسانی به تو خواهد داد. تو با رعایت قوانین روحت، به بی نیازی انسانی آزاده و قدرتمند خواهی رسید و لذّت غنا و قدرت را خواهی چشید. نماینده خدا و قدرتمند ترین  و فرزانه ترین موجود کائنات خواهی بود و هیچ حد و مرزی نخواهی داشت. نیروی الهی درون تو مهارنشدنی است. روح تو همواره در اوج زیبایی و سعادت و قدرت زندگی می کند به این دلیل که بر اساس قوانین عمل می کند.تو هم بر اساس خود حقیقی ات زندگی کن تا در اوج خوشبختی پرواز کنی.

هر انسانی به خواست خداوند با قدرت اختیارش فرمانده دنیای خویش است. تو در عالم خودت که خود مرکز آن هستی، با رعایت قوانین ،بهترین و پرقدرت ترین و با شکوه ترین هستی.هنگامی که یکتاپرست و شکرگذاری، در احاطه نور خیر خدا هستی. هنگامی که یکتاپرست و شکرگذاری،  هر کاری که به آن اشاره کنی، انجام خواهد شد. ای با شکوه ترین و کامل ترین آفریده خدا، هنگامی که یکتاپرست و شکرگذاری،   قدرت فکر و اراده تو می تواند عالم را زیرورو کند و تمامی دروازه ها را به شکلی معجزه آسا بگشاید.

تو خواهی فهمید که با یکتاپرستی و شکرگذاری، هر چه اراده کنی، خلق خواهد شد و تنت خواهد لرزید وقتی که بفهمی در سایه عمل به قوانین روح، قدرتی داری مافوق تصورت و برابر قدرت خدا. چون تو از نیروی خداوند خلق شده ای و خداوند این گونه اراده کرده است که با نیکی و خوبی، قدرتی هم ارز او داشته باشی. هر آرزوی بزرگی که فکرش را بکنی،در سایه عمل به دستورات خدا آنقدر آسان و راحت الوصول است که به سرعت به آن برسی. وقتی به خدا ایمان داشته باشی و توکل کنی، می توانی به کوه بگویی از جا برخیز. و کوه ناپدید خواهد شد. تو با ایمان و عمل صالح، بازوی دوم خداوند خواهی بود. دیدگان نافذ تو دیدگان بی نظیر خدا خواهد بود. خداوند با زبان تو سخن خواهد گفت. با دست تو به بنده هایش کمک  خواهد رساند .کار تو فقط توکل و شکر است که نتیجه اش خوشبخت بودن است. آن گاه ،در راه زندگی تو فقط خداست و فرشتگانند و برکت های بی پایان. خداوند در گوش تو بشارت خوش شادمانی عظیم را زمزمه می کند. تو تنها در جست و جوی آیات الله برای جلو رفتن باش و در کنار خدا گام اول را بردار که بندگی و اطاعت خداست. بقیه اش به خدا مربوط می شود. خدا تو را راه خواهد برد. پس فقط آرام باش و بخند و جاری باش. فقط پای کوبی کن و فریاد شوق بکش و خداوند را با تمام وجود در آغوش بگیر و ببوس و خوشحال باش. زمین و زمان در جهت مصالح و منافع و خواسته های تو کار می کنند.هر چیزی در زندگی ات هست، حتی اشیا هم برای ظفر و موفقیت و پیروزی تو کار می کنند. آرزوهای بزرگ تو و خواسته های خدا، واحد است. چون هر دو را خداوند، یعنی یک نیرو به وجود آورده است. خیر و صلاحت و تحقق آرمان هایت، هدیه جاودانه خدا به تو است.

 

 

انسان های موفق و شاد و سلامت و خوشبخت و با ایمان همان کسانی هستند که خدا در قرآن می گوید درهای رحمت آسمان ها و زمین را به رویشان باز کرده ام.آنان مسلما با رعایت قوانین روحشان به نعمت و برکت الهی رسیده اند. اگر کسی راهی را رفته و به نتایج خوبی رسیده است، تو هم اگر همان راه روی، دقیقاً به همان نتایج خواهی رسید.

 روح تمام انسان ها در تمام زمان ها در تمام مکان ها یکی است و قوانین الهی و روحانی موجود در کائنات هم برای تمامی انسان ها یکسان عمل می کند. اگر کسی در هر جایی از دنیا، در هر زمانی، کار بزرگی را انجام داده است، تو نیز در هر زمانی، می توانی عیناً همان کار را انجام دهی. برای کائنات فرقی نمی کند طرفش تو هستی یا انیشتن یا آبراهم لینکلن یا شکسپیر یا بتهون یا موسی و ابراهیم یا محمد. کائنات فقط بر اساس قوانینی که در روز اول خلقت دنیا توسط خدا وضع شده است، رفتار می کند. اگر انیشتن توانست بزرگ ترین قوانین فیزیک را کشف کند، تو هم می توانی.چون او فقط از خدا خواست و خدا او را اجابت کرد. پس تو را هم اجابت می کند. اگر شکسپیر توانست زیباترین نوشته ها را به یادگار بگذارد، تو هم می توانی.او خدا را سپاس گفت و خدا او را اجابت کرد. اگر آتش به خواست خدا برای ابراهیم گلستان شد، برای تو هم به خواست خدا می تواند بشود.او یکتاپرست بود و خدا او را اجابت کرد. اگر عصای موسی به خواست خدا به مار تبدیل شد، برای تو هم می تواند بشود.او فقط به خدا توکل کرد و خدا او را اجابت کرد. اگر مسیح به خواست خدا، بیماران را شفا داده، تو هم می توانی شفا دهی.او به خدا ایمان آورد و خدا او را اجابت کرد.اجابت انسان ها وعده خداست. هیچ ربطی به هوش و استعداد یا قدرت بازو ندارد.فقط بستگی به رابطه ات با نیروی الهی که منشا هرآنچه وجود دارد است،دارد.بر اساس راهنمایی های خدا و آیات و نشانه های او در زندگی گام بردار. دریچه های عظیم همواره در زندگی ات به روی تو گشوده می شوند و تو هر روز در جاده فرصت ها و نعمات و شانس های عظیم زندگی ات قدم برمی داری تا به مقصدی که می خواهی برسی. تو بر او توکل کن و مطمئن باش.هر آن چه را قصد کنی،خدا برایت پدید می آورد. تمامی این ها فقط برحسب زندگی بر اساس الگوهای روحت است. تو در تمام زندگی ات داری نتایج میزان رابطه ات با خدا را در صفحه اتفاقات روزگار می بینی.

/ 0 نظر / 6 بازدید