(دنیا در هر لحظه به تو احتیاج دارد)

رها باش .شکرگذار باش. به او توکل کن. ایمان داشته باش. عاشق باش. ببخش .

 

از مهم ترین قوانین روحت عشق و بخشش و نیکی به دیگران و تحسین کردن هر آن چه مخلوق خداست ،است.

ای بزرگترین معشوق تمام کائنات ، همواره برای انسان ها پیام آور شادمانی و شجاعت و انرژی و امید و خیر و یقین باش. همواره بخند و خوشرو باش و از تمامی اتفاقات خوب دنیا که در سایه ایمان به خدا امکان پذیر است، در کنار انسان ها صحبت کن. به آنان قدرتی را که در کنار خدا دارند گوشزد کن و تمامی صفات خوب آن ها را با تحسین و تشکر به آنان یادآوری کن. بارها کلمه ی دوستت دارم را بر زبان بیاور و آنان را به آینده و به خزانه بی کران نعمت و لطف خدا امیدوار کن. آنان را از گنج خوش اقبالی و از خدای درونشان و قدرت جادویی و شکوه حیرت انگیزشان در سایه عمل نیک  آگاه کن.

به هر انسانی اعتماد به نفس و نیرو دهی، اعتماد به نفس خود را صد چندان کرده ای و طبق قانون کائنات، هر عملی انجام دهی، عین همان عمل به سوی خودت بازخواهد گشت. نیروی بی کران انسان با خیرخواهی ظهور پیدا می کند. با تمام وجودت برای مردم طلب خیر، نیکی و خوشی و موفقیت کن. تمام انسان ها را در دایره ی عشق و محبت خود قرار بده. دعای قدرتمند خیر خود را بدرقه ی راه تمام جهانیان کن.

 تو با این فکر با انسان ها دوست شو که آنها را با نیکی و رحمتت، خوشبخت تر، نیرومندتر و خوش حال تر کنی. خداوند عاشق، نور عشقش را بر همه ما می تاباند. تو هم از جنس اوئی. پس به همگان عشق بورز و همگان هم به تو عشق خواهند ورزید. خداوند همان قدر که عاشق ابراهیم و یوسف و محمد بوده و هست، عاشق تو و تمامی بنده ها یش هم هست. پس تو هم در دلت جایی برای تمامی بندگان خدا باز کن و تمامی آن ها را با آغوش باز پذیرا باش.همه جلوه های خلق خدا هستند.پیدا کردن نکات نیکو و زیبایی های درونی هر انسانی و تحسین کردن همه خلق خدا،از مظاهر یکتاپرستی است. آن ها را با تمامی عیب ها دوست بدار و تحسین کن.هم در دلت هم با زبانت.این کار مغناطیس درون تو را قوی تر و قوی تر می کند. دریچه دلت را به یک اندازه برای تمام انسان های روی زمین باز کن. همه را، چه همسرت یا والدینت را، تا غریبه ها و انسان های ناهماهنگ را، یکسان دوست بدار. هنگامی احساس رضایت واقعی از زندگی پیدا خواهی کرد که تمامی انسان ها را از صمیم قلب دوست بداری و همه را در قلبت ببخشی و تا جایی که می توانی،آن ها را عاشق نیروی الهی درون خودشان کنی.

 

 تو بذر محبت را در دل آن ها می کاری و تمامی انسان های روی زمین، با تو مهربان و صمیمی و عاشقانه رفتار می کنند و تو را بی قید و شرط دوست دارند و به واسطه تو، با عشق ماندگار پروردگار آشنا می شوند و تو مبهوت می شوی از این همه قدرتت که می توانی به راحتی، سنگی را به شقایقی عاشق پیشه و مهربان تبدیل کنی. ای عزیز ترین و قدرتمندترین بنده خدا، انسان ها را به مبدأ وجودشان بازگردان. قدرت عظیمشان را به آنان یادآوری کن و گل سرخ عشق خداوند را در دستانشان بگذار.این از رموز خوشبختی و ثروت است. شادمانی و قدرت شگفت انگیز تو، کار خداست. پس برای همیشه ماندگار و استوار و پایدار است.

چقدر لذّت بخش است، بذر وجود را شکوفا کردن. چقدر آرامش بخش است، آرامش بخشیدن به دیگران و چقدر شادی بخش است به ظهور رساندن آن کسی که در اصل هستیم و قدرتی که در اصل داریم و چقدر مسرت بخش است، توکل عمیق به خدا و آزاد و رها بودن در برابر تمام اتفاقات زندگی، که منشاء وقوع آن خدای مهربانو بخشنده است.

 

 تو می توانی به فقیری که در اطراف خانه ات می بینی، کتابی هدیه دهی. این کتاب می تواند زندگی او را دگرگون کند و تو سال ها بعد، او را در مسند قدرت، در مقام یکی از بزرگ ترین ها ببینی و تو کسی بودی که توانستی قدرت بال هایش را به او بازگردانی و او را بعد از سال ها، در آسمان افتخار و باور و توانائی به پرواز در آوری.تو با کوچکترین عمل نیکت روح دنیا را به لرزه در می آوری. و وقتی به زندگی خودت نگاهی می اندازی، مصداق بارز یک انسان شایسته و عالی و رحمان و خداگونه را می بینی. زندگی تو به مراتب به تغییرات خیلی بزرگ تری رسیده است و در دل به وعده پروردگار مطمئن تر می شوی که

«تو نیکی کن و در دجله انداز

                که ایزد در بیابانت دهد باز»

هر یک نفری که عطر گل خوشبختی زندگی ات را به مشامش برسانی، برای همه اطرافیانش هم خوشبختی را هدیه کرده ای و اطرافیانش را هم به این شکل خوشبخت کرده ای و تو با خوشبخت کردن همین نفر، کل دنیا را به خوشبختی عظیم رسانده ای.تو با کوچکترین کار نیک دنیا را متحول می کنی. عطر خوشبختی ات را بپرا کن و از دیدن تنفس عطر خوشبختی ات توسط دیگران، لذت ببر. تو با کوچکترین کمکت داری جهان مادی و معنوی را به لرزه درمی آوری. کوچکترین لبخند تو، نه فقط یک انسان را، بلکه یک جهان را نجات می دهد. لبخند تو می تواند یک انسان را به زندگی امیدوار کند و آن انسان ، انسان دیگری را امید وار خواهد کرد و او هم کس دیگری را. و تو مبنع و بانی و منشأ این امید و عشق و خوشبختی و زندگی دوباره بودی. شادی بشریت، شادی تک تک ماست.خوشبختی بشریت، خوشبختی تک تک ماست. آرامش بشریت، آرامش تک تک ماست. کوچکترین عمل مثبت و خیر تو، در جهان موجب رویدادهای بسیار بزرگتر و مثبت می شود.

تو می توانی فقط با سخنانت، باعث رشد و پیشرفت هرکس که در مسیر زندگی ات قرار می گیرد، شوی. هرکس را که به سمتت می آید، تعالی ده. تو قدرت این کار را داری. می توانی راه خوشبختی بسیاری را هموار کنی. وجود تو، موجب آرامش دیگران است. تو می توانی انسان ها را به سطوح والاتر روحی و به سطوح بالاتر وجودشان برسانی.

  برای این که بزرگ شوی و بزرگ بمانی، تمام وقت بیکاری و تفریحت را به خوشحال کردن دیگران و کمک و مهربانی کردن به دیگران بگذران. همه زمان کار و تلاش را هم به هدف خدمت به خلق و یاری رساندن و نفع رسانیدن به انسان ها بگذران. چقدر خوشبخت کردن دیگران خوشبختمان می کند و چه پاداش انبوهی دارد مهر پاشیدن به  قلب انسان ها.

تو بسیار عظیمی. برای آن که عظمتت را درک کنی، شروع کن به قدرت دادن به دیگران. تو قدرت آن را داری که برای کل عالم معجزه باشی.معجزه گری حقیقت توست.از آن ها سخاوتمندانه تمجید کن و به آن ها انرژی و قدرت و اعتماد به نفس بده. هر یک بار که این کار را انجام دهی، توده هایی عظیم از انرژی و قدرت را در درون خودت باز می یابی. فقط امتحان کن تا نتایج آن را ببینی. بسیاری از انسان ها احتیاج دارند که نزد تو قدرتمند و محبوب جلوه کنند تا بتوانند به قدرت واقعی درونشان پی ببرند. پس آن ها را تحویل بگیر. آن ها را زیر چتر حمایت عاطفی و توجه خود بگیر.انسان ها نیاز دارند که به نیروی بی کران درونشان پی ببرند. فقط نگاهی به دور و برت بینداز تا ببینی چقدر قدرتمندترین ها به نوازش و محبت تو احتیاج دارند. انسان ها تشنه همدردی و اظهار محبت هستند. پس تو که اینقدر بزرگوار و قدرتمندی،به دیگران این گونه نشان بده که انگار از همه قدرتمند تر هستند تا بتوانند ارزش و لیاقت خودشان را احساس کنند. این مسلما بازگشت طبیعی عمل تو خواهد بود که آن ها، این گونه تا ابد شیفته و مجنون تو شوند اما تو این کار را فقط به خاطر خودشان و بی چشمداشت انجام بده. فقط یک نفر در دنیا وجود دارد و آن وجود الهی مشترک است که در درون توست. پس انقدر به انسان ها قدرت بده که حتی از تو هم بالاتر روند.آن ها خودت هستند و این در انتها خود توئی که در جهان های موازی از طریق خودت ارتقا پیدا می کنی. انسان های دیگر، خود تو هستند که در دنیاهای موازی زندگی می کنی. پس هر آنچه به آنها محبت کنی، به خودت محبت کرده ای. پس بی قید و شرط ببخش و اعتماد به نفس بده. بزرگترین و سریع ترین راه رسیدن به آرزوها و خواسته هایت و کامیابی، عشق ورزی و محبت کردن به انسان ها و خوشبخت کردن دیگران است.

شادی و خوشبختی که به دیگران می بخشی، به شکل انرژی از تو خارج می شود، به آیینه های کائنات برخورد می کند و با قدرت و سرعت چندین برابر و به میزان صدها برابر به سمتت شتاب می گیرد و باز می گردد. وقتی به دیگران کمک می کنی و سنگینی بار مسائل آن ها را که برای تو، سهل و در حقیقت هیچ محسوب می شود، کاهش می دهی، قلبت از سرور و بزرگی و عظمت و جوانمردی لبریز می شود. زیباترین لحظات زندگی ات، لحظاتی است که شادی و خوشبختی را به دیگران منتقل می کنی و حضور خدا را از درونت برای دیگران واضح و آشکار می کنی. عشق ورزی، سعادت نهایی و لذت حقیقی زندگی است.  تو همه انسان ها و کوه ها و دریاها را در بر داری. با همه همدردی کن و عظمتت را در کنار کمک به انسان ها وسعت ببخش. بخش عظیمی از شادی و رضایت و قدرت و خوشبختی درونت، هنگامی متجلی می شود که دیگران را شاد کنی و به آنان عاشقانه و مدبرانه و قدرتمندانه خدمت کنی و آنان را به سمت زیبایی ها و سعادت رهبری کنی و قدرت ها و دارایی ها و استعدادهای بی کران درونت را به هر شکلی در  اختیار جهان بگذاری.

ای فرشته مهربان، لذّتی که در کمک کردن به دیگران می یابی،بسیار بسیار عظیم است. علاوه بر احساس خوب و خوشایندی که در کمک به دیگران نهفته است، کائنات چندین برابر لطف و عشقت را به طرق مختلف به تو باز خواهد گرداند. از کسانی که هیچ ربطی به کسی که به او کمک کرده ای ندارند. از جاهایی که هیچ نزدیکی به جایی که تو کمکی رسانده ای ندارند و این وعده پروردگار بارها در قرآن و در تمامی کتاب های آسمانی دیگر تکرار شده است. که اگر خوبی کنی، خوبی می بینی .این جهان و تمامی آفریده ها بر اساس این قانون قدرتمند روحی عمل می کنند.

دنیا در هر لحظه به تو احتیاج دارد. انسان ها هر ثانیه تو را می خوانند. انسان ها هر ثانیه به وجود تو، عشق ورزی تو، کمک تو، و نوازش عاشقانه تو احتیاج دارند. . گوشه دست سحرآمیزت را بر سر زمین بکش تا کل زمین شفا یابد و از انتقال نیروی الهی  وجود تو، سبز  و پر نعمت و شادمان و ثروتمند شود و جان بگیرد. انسان ها را متواضعانه و نوازش گرانه عشق بورز. کلمات و سخنان زیبا و ستایش گرانه تو برای انسان ها حیات بخش است و در عمق وجود آن ها  می نشیند. تو می توانی تسلی دهی، مشاوره دهی و هر کسی را متحول کنی و زندگی پربار الهی و زیبایی را برایش رقم برنی. خود خدا در درون توست. تمامی انسان ها، مخصوصاٌ اطرافیانت و کسانی که هر روز آن ها را می بینی، نیاز به شفا یافتن با حمایت ها و توجه و کمک و نوازش تو دارند. با انرژی مثبت و با قدرت عظیمت و با فکر نیرومندت، به آن ها یاری برسان و محبت کن و آن ها را در زیبایی و ثروت و آرامش و سلامتی ببین تا نیرومند شوند و از طریق نیرو و قدرت الهی خدا، زیبا و ثروتمند و آرام و سلامت شوند. الهام بخش انسان ها باش تا راه قدرت و ثروت و فراوانی و خدا را انتخاب کنند. تمام انسان ها منابع نا محدود از تجلی صفات خدا هستند و منبع استعداد و توانایی و قدرت  نامرئی در همه آن ها وجود دارد. آن ها با تایید تو به خود ایمان می آورند و استعدادهای خود را شکوفا می کنند. با انسان ها به گونه ای رفتار و برخورد کن که انگار از همین حالا تمام خصوصیات عالی و والا و برجسته را دارا هستند تا همان گونه شوند.

تمام انسان هایی که هر لحظه در مسیر زندگی ات وارد می شوند، برادران و خواهران تو هستند که هر کدام یا به شکلی به تو نیاز دارند یا از طریق نیروهای الهی به تو خدمتی خواهند کرد. آن ها به سمت تو می آیند چون آگاهی روحشان می دانند که یا به دعای خیر تو نیاز دارند یا به محبت و نوازش و دلگرمی و حرفهای انرژی بخشت یا رهبری یا انگیزه دادن و قدرت دادنت  یا کمک های اقتصادی و آموزشی. انسان ها می آیند تا از تو چیزی یاد بگیرند یا به تو با اعمالشان قوانین روحت را یادآوری کنند. آن ها در سطح روح در جست و جوی خود واقعی اشان  و در جست و جوی خدا، به سمت تو می آیند. آنان می آیند تا خدا را به آن ها نشان دهی. آن ها می آیند تا راه زندگی شان را پیدا کنند و با کمک تو به آرامش و تعادل و سعادت برسند و در واقع خود تو هستی که به دنبال خود دیگرت می آیی. همه آنان به خواست و قدرت نیروی الهی درونت وارد زندگی ات شده اند. آن ها به نیروی الهی درونت احتیاج دارند تا نیروی الهی درونشان را بیابند و عیان سازند.

همه ی انسان ها از خدای درون تو خلق شده اند. پس همان قدر که خدا به بنده هایش بزرگوار و مهربان است، تو هم باش. همه را ببخش. هر گونه که هستند و هر گونه که رفتار می کنند، همیشه دوستشان داشته باش و کمکشان کن. آنها حتی اگر خیلی قدرتمند به نظر برسند، همه بنده ی خدای درون تو هستند. به آفریده های خدای درونت محبت کن. در چشمان آفریده های خدای درونت نگاه کن و با تمام وجود برای هر آن کس که خدای درونت آفریده است، آرزوی خوشبختی و سعادت و آرامش کن. کمک کردن به خلق و شاد کردن بقیه و دوست داشتن بقّیه، انرژی عشق الهی را وارد زندگی ات می کند. برای سلامتی و خوشبختی تمامی انسان ها دعا کن. همه انسان ها را خوشحال و پیروز و مهربان تصور کن. در عین حال که می دانی قدرت مطلقه کائنات درون خودت است، با تمامی انسان ها و اطرافیانت در نهایت محبت و تواضع و مهربانی و افتادگی رفتار کن. با تمامی انسان های روی زمین، چه فقیر و چه غنی، چه کوچک و چه بزرگ، چه ضعیف و چه قوی، باادب رفتار و احترام و عشق رفتار کن.هر ثانیه ی کار تو که در جهت خدمت است، عبادت لذت بخش الهی بزرگی است.

 

تمام انسان ها و کائنات و اتفاقات و ثانیه ها دوست داشتنی و آفریده خدا هستند. تمام اشیاء و چیزها و تمام مکان های دنیا دوست داشتنی و از مظاهر قدرت خدا هستند . همه رویدادهای زندگی و همه دستاوردها و تصمیم ها دوست داشتنی  اند. تمام آنچه هست و آنچه نیست، تمام آن چه دیدنی و آنچه نادیدنی ست، دوستت داشتنی ست. تمام زندگی دوست داشتنی ست و تو در میان تمام این دوست داشتنی ها، دوست داشتنی ترینی. توئی که دوست داشتنی بودن هر لحظه و هر اتفاق و هر انسان را  احیاء و آشکار می کنی.خدای درون تو عامل عشق است و همه دنیا معمول عشق اوست و تابش نور عشق او بر دنیا و اتفاقات و زمان ها و انسان ها است که آن ها را این قدر دوست داشتنی کرده است. همه آفریده ها را در دلت تحسین کن و نکات مثبت آن ها را که از آن خداست شکر بگو.و خدای درونت را بپرست. نیروی قدرتمند و گیرای عشق را از خود به دنیا ساطع  کن و آنچه در آیینه دنیا به تو منعکس می شود، عشقی صدها برابر قدرتمندتر و دوستی صدها برابر عمیق تر و محبتی صدها برابر گیراتر است.

دوستت دارم را بپراکن و شفا بده. قلب ها را احیاء کن و لبخندها را بر لب ها بنشان و عشق را در قلب ها جاری کن و انسان ها را زنده و شاداب گردان. ای خواننده عزیز و محبوب عالم، این را بدان که از اعماق وجودم دوستت دارم . عاشقانه و از صمیم قلب با من تکرار کن:
 دنیا دوستت دارم. جهان دوستت دارم. کائنات دوستت دارم. زندگی شکوهمند دوستت دارم. شادمانی پر خنده دوستت دارم. همه زیبایی های عالم دوستت دارم. ذهن بزرگ و خلاق و معجزه آفرین  من و بدن متبرک و زیبای الهی من دوستت دارم. حیوانات و پرنده های عالم  دوستتان دارم.

 خدا دوستت دارم.

خدایا دوستت دارم.

خدایا دوستت دارم.

پروردگار قدرتمندم دوستت دارم و می پرستمت ...

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱٢ ] [ ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ ] [ اولدوز ]