نوشت قم حا….
همه به اوخندیدند….
گریست….
گفت به غم هایم نخندید….
که هرجور نوشته شود درد دارد!!!
از ته به سربخوان تا من آن روزها را بشناسى
چه حکایت تلخیست حکایت زندگى من …..
سکوت

.
.
.

السلام علیک یا على بن موسى الرضا(ع):هنوز حال و هوایىکه داشتم دارم.هنوز طبع گدایىکه داشتم دارم.براى گمشدگان یک چراغ روشن کن.نیاز به
راهنمایىکه داشتم دارم.بساط شاه و گدا در کنار هم پهن است.کنار جاى تو جایىکه داشتم دارم.همان گداى قدیمى که داشتى دارى.همان امام رضایىکه
داشتم دارم.حرم نگو عتبات است تو حسین منى…هنوز کرب و بلایىکه داشتم دارم…
عیدتون مبارک استاد بزرگوار.
التماس دعاى فرج
.
.
.

اینی ک من دارم میکشم،درد بی توبودن نیست… تاوان با تو بودنه…
.
.
.

خیال کردی وقتی همراه دیگری از کنارم میگذری دنیا به آخر میرسد…؟ دنیایت من بودم که به آخر رسیدم… تو اکنون هیچ نیستی…
.
.
.

چه کرده ای بامن؟ک این روزها،تورافقط ب اندازه ۱ اشتباه میشناسم…
.
.
.

لاک غلط گیر برمیدارم و “تو”را از تمام خاطراتم پاک میکنم “تـــــــــو” غلط اضافی زندگیم بودی
.
.
.

آنقدرخوب هستم ک ببخشمت اماآنقدراحمق نیستم ک دوباره ب تواعتمادکنم

.
.
.

از همه جا بوی مهر میاد، از تو هنوزم بوی بی مهری…

.
.
.

دل من تنها بود، دل تو اما نه… آفرین بر دل پر مشغله ات، کز سر لطف با دلم بازی کرد…
.
.
.

گاهی به بعضیا باید بگی عزیزم اگه برام بزرگ شده بودی فقط بخاطر خطای دیدم بود… می دونی که، من “استیگماتم”
.
.
.

سردخواهد شدروزهایت بی آغوش من… برتن کن دروغ های را ک بافتی…
.
.
.

یک خط داشت، اما هفت خط بود…. به همین سادگی!!!

.
.
.

باید قاب بگیرم حرفهایت را… همه “عکس” شدند…! 

.
.
.

“من خیلی “با احساسم، ولی یادت نره، تنفرم یه حسه…
.
.
.

ازعاشق پرسیدن عشق غم است یاشادی سربه دیوار گذاشت گفت : انتظار
.
.
.

تو . . . 
عزیزخواهی ماند حتی اگرفاصله ها،نگاهت را از من دورکند…!
.
.
.

فراموش کردنت کارآسانیست،کافیست درازبکشم چشم هایم راببندم ودیگرنفس نکشم

.
.
.

دوچیزهیچ وقت ازیادآدمانمیره دوستای خوب،روزهای خوب،یه چیزهم هیچ وقت ازدل آدمانمیره روزهای خوبی که بادوستای خوب گذشت.
.
.
.

نمى دانم!
سیگار مى کشم یا حسرت نبودنت را!؟
ریه هایم را پر از دود مى کنم یا پر از آه رفتنت؟!
نمى دانم تو را دود مى کنم یا خاطراتت را؟!
اصلأ چه فرقى مى کند؟!
تو رفته اى و من سیگار و حسرت و آه را با هم مى کشم…

.
.
.

خدارو شکر..دیگه هیچوقت گرسنه نمیشم..به یمن وجودت هر روز غصه میخورم..!

.
.
.

زن ظریفه..نه ضعیفه..! ضعیف اون پسریه که نمیتونه یه ساعت چشم ودلش رو نگه داره…

.
.
.

دلم گرم خداوندیست, که بادستان من؛ گندم برای یاکریم خانه میریزد!چه بخشنده خدای عاشقی دارم، که میخواند مراباآنکه میداند گنهکارم! دلم گرم است و
میدانم بدون لطف او تنهای تنهایم..برایت من خدا راآرزودارم!
.
.
.

گمشده این نسل اعتماداست نه اعتقاد. افسوس ک نه بر اعتمادها اعتقاداست، ونه بر اعتقادهااعتماد…..
.
.
.

خداحافظ تابستان
یادت باشد
 روزهای گرمت به سردی گذشت…!

.
.

خوابید…
 بدون “شب بخیر”
 شاید میدانست
 بی او
 هیچ ساعتی
 از زندگی ام
 بخیر نیست…


.
.
.

آرام میگیرم…
 حتی به همین “صبرکن درست میشود” ها…
.
.
.

به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد،اما هر وقت تنم به جماعت بینا خورد گفتند:مگر کوری؟
روزگارت بی نیاز باد ازاین جماعت بینا

[ ۱۳٩۱/٧/۱٠ ] [ ٧:۳٥ ‎ب.ظ ] [ اولدوز ]