% گدای عشق نباشید

بخشنده عشق باشید
انسانهای زیبا همیشه خوب نیستند

انسان های خوب همیشه زیبایند .%دریادل
.
.
.

هنوزهم ازتمام کارهای دنیا،
 دل بستن به دلت بیشتربه دلم می چسبد!

.
.
.

عظمت هرچیز و از نزدیک میشه حس کرد،جز عظمت دلتنگى،،که فقط با دور بودن حس میشه…

.
.

آرزویم برایت این است درمیان مردمی که میدوندبرای زنده ماندن آرام قدم برداری برای زندگی
.
.
.

گاه می اندیشم چندان هم مهم نیست اگرهیچ ازدنیانداشته باشم…همین مرابس که کوچه ای باشدوباران وانسانهایی درزندگیم زلالترازباران…
.
.
.

مگرمیشودباسنگ انداختن پیاپی تصویرماه راازحافظه آب پاک کرد؟!!!
.
.
.

خدایا این دل تنگیهاى مارا هیچ بارا نى آرام نمى کند اشک ماطعنه میزند به باران رحمتت!پس تکلیف چیست??

.
.
.
لبخندش را تقسیم کرد…
خنده اش به من رسید و
لبهایش به دیگری…!

.
.
.

ای فلک گرمن نمیزادی،اجاقت کوربود؟
من که خودراضی نبودم،زوربود؟
من که باشم یانباشم کار دنیالنگ نیست؟
من بمانم یا بمیرم هیچ کس دلتنگ نیست

.
.
.

به سلامتی خودمون 
که همیشه اونی شدیم که بقیه میخواستن !
ولی ….هیچکس اونی نشد که ما میخواستیم…

.
.
.

احتیاج‎ به‎ شراب‎ نیست‎،یک‎ استکان‎ چای‎ هم‎ دیوانه‎ ام‎ میکند‎”اگرساقی‎ توباشی‎”‎

.
.
.

چارلی چاپلین:
افسوس…
هرچه سعی کردم مردم بفهمند، فقط خندیدند…
.
.
.

گفتم شاید ندیدنت از خاطرت دورم کنه/ دیدم ندیدنت فقط میتونه که کورم کنه/ گفتم صداتو نشنوم شاید که از یادم برى/ دیدم تو گوشام جز صدات نیستش
صداى دیگرى/ ندیدنو نشنیدنت عشقتو از دلم نبرد/ فقط دونستم بى تو دل پرپر شد و گم شد و مرد…

.
.
.

گاهی خلوت دوست را به هم بریزتابداندکه تنهانیست حتی به مساحت یک یاد!!
.
.
.

حرفی نیست…فقط می نویسم،رفت…آن احساسی که تورا دوست میداشت…
.
.
.

“سراب” هم که دیدی تظاهر کن که داری ازش آب میخوری و “سیراب” میشی… نذار به دروغش افتخار کنه…
.
.
.

گفتم فراموشت میکنم… گفت نمی تونی… رفت… بعداز یه مدت برگشت… گفت دیدی نمی تونی؟؟ گفتم شمـــــــــا؟؟
.
.
.

از روی کینه نیست که خنجر به سینه ات میزنند… این مردمان تنها به شرط چاقو، دل می برند…
.
.
.

بدهکاریم به یکدیگر
به تمام دوستت دارم هاى نگفته اى که پشت دیوار غرورمان ماندند
و ما آنها را بلعیدیم تا نشان دهیم منطقى هستیم…..
همدیگر را از دست دادیم به همین سادگى…..
سکوت
.
.
.

من…
هنوز غرق گذشته اى هستم
که نمى گذرد!!!
سکوت

[ ۱۳٩۱/٧/۱٠ ] [ ٧:٢٩ ‎ب.ظ ] [ اولدوز ]