دامن چهار ترک کلوش

الگوی دامن 4 ترک ساده را رسم کرده و آنرا با یک خط طولی به دو قسمت تقسیم میکنیم.

سپس این خط را قیچی میکنیم به طوریکه از بالا در یک نقطه وصل باشد و آنرا 3 - 5 سانتیمتر اوزمان میدهیم.


[تصویر: tarke%20keloosh.JPG]

دامن 4 ترک سرخپوستی

پس از رسم الگوی دامن 4 ترک از خط وسط 3 - 10 سانتیمتر پایین آمده و به دو گوشه وصل میکنیم.

[تصویر: tarke%20sorkh.JPG]

دامن 4 ترک هلالی

الگوی این دامن مثل دامن سرخپوستی است با این تفاوت که خط پایین را به جای مثلث به شکل هلال رسم میکنیم.

[تصویر: tarke%20helali.JPG]

نحوه ی دوخت همه ی مدل ها مانند 4 ترک ساده است.