"برایم بخند"
برایم که میخندی چشمهایت که هیچ،
آسمان هم زیبا میشود...

 

باور کن که نیازی نیست
به یاد کسی که نیست ......
اولش ترسناک ، بعد دردناک ، و بعد آزاد و رها و شاد ...........
فراموش می کنم!

 

 

اسمت را نوشتم روی سیگار تا بسوزه ، که وقتی سیگار تموم شد فراموشت کنم . ولی نمی دونستم که هر پک که به سیگار میزنم اسمت میره تو نفسم

 

میخواهم عادت کنم به نبودنت. به نخواستنت. به نداشتنت. درست مثل تو که عادت داری هر روز دلم را بشکنی!

 

 

تو نباشی لحظه ها بیهوده است/در پس لبخندهایم گریه است/تو نباشی غم اسیرم میکند/دوریت هر لحظه پیرم میکند.

 

چه ناگهانی..
نگاهت را به نگاهم را تعارف کردی...
و...
چه ناگهان عاشقت شدم..

 

یه بار دیگه بگو آره ، نگو سخته چه دشواره ، به پای قلب سرد تو ، شدم مجنون و آواره

 

 

تسبیح نیستم اما
نفسم را …به شماره انداخته است
شوق دستهاى تو

 

 

نیست در شهر نگاری ،
که دل ما ببرد...!

 

دروغگو ، تو مگه نگفته بودی ستاره ی من فقط تویی ؟
حالا میبینم اون بالا داری باعث درخشیدن بقیه ی ستاره ها هم میشی !

 

در برهوت بی کسی تنها تو همزاد منی / ای نازتر از خواب شبم ، همواره در یاد منی

 

نتوان ترک تو ای قبله دلها کردن / که محال است دگر مثل تو پیدا کردن

 

به کوتاهی لحظات با هم بودن منگر،به وسعت لحظاتی نگاه کن که به یادت هستم..