توصیه هایی برای اینکه در عکس هایتان زیبا و جذاب باشید!

توصیه هایی برای اینکه در عکس هایتان زیبا و جذاب باشید!

1. دستان خود را بی‌کار و آزاد قرار ندهید، دست خود را به پهلو بزنید، با موهای خود بازی کنید و یا چیزی در دست بگیرید.

2. برای داشتن عکس دراماتیک گل یا شال در دست بگیرید.

3. طبیعی رفتار کنید و ژست‌هایی را به کار بگیرید که احساس خونسردی و آرامش بیشتری می‌کنید.

ژست‌هایی هستند که در آن حالت احساس راحتی می‌کنید پس به زبان بدن خود گوش کنید. مدها معمولا ژست‌های مخصوصی دارند که برخی مشخصات ظاهریشان را برجسته می‌کند.