رفتار خنثی (حکایت)

حکایت,حکایت خواندنی,حکایت جالب

 

 

 

به حکیمی گفتند: چه کسی از عداوت مردم سالم می ماند؟

 

جواب داد: آن کسی که هیچ خیر و شری از او ظاهر نشود.

 

به جهت آنکه اگر خیر از او ظاهر شود اشرار با او دشمنی کنند و اگر شر از او ظاهر شد اخیار با او دشمنی کنند.

 

بلا و نعمت خاص

از حکیمی پرسیدند: نعمتی که بر صاحبش رشک نبرند، یا بلائی که بر گرفتارش دلسوزی نکنند می شناسی؟

گفت: آری، آن نعمت تواضع است و آن بلا تکبر.


عابد و دزد

مردی سجاده عابدی را دزدید. عابد چون دید، دزد خجالت کشید و سجاده را واگذاشت و گفت: نمی دانستم که سجاده از توست. عابد گفت: چگونه نمی دانستی که سجاده از تو نیست؟!

 

منبع:کشکول شیخ بهایی